Europe/ Moyen-Orient Afrique
KONICA MINOLTA SENSING EUROPE B.V. 
Contact 

TECHKON GmbH
Contact


Amériques
KONICA MINOLTA SENSING AMERICAS, INC
Contact 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Chine                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Chuanqi Science & Technology                                                                                                                                                                                                                                                      Contact